EBENEZER ROJT

KONTAKT

Adres do korespondencji: ebenezer@wp.eu

Listy zawierające słowa plugawe czytane nie będą.

UWAGA! Wiele osób stara się znaleźć w moich notkach jakikolwiek błąd. To zrozumiałe podejście, ponieważ i ja na pewno popełniam błędy (i jestem wdzięczny za ich poprawienie!). Zwracam jednak uwagę, że pisownię "chucpa" stosuję świadomie. Zezwalają na nią słowniki, a językoznawcy wskazują, że to lepsza transkrypcja słowa hebrajskiego.

EBENEZER ROJTOsoby niecierpliwe mogą także użyć poniższego formularza
(adres e-mail proszę podawać wyłącznie wtedy, gdy oczekuje się odpowiedzi)

Fill out my online form.